Asrın Liderine üzüldüm

Dün Sayın Yılmaz Özdilin, Sözcüdeki ‘’Bayram Yasağı’’ başlıklı yazısını okudum’da İlk defa Asrın Lideri AKP genel başkanına  çok üzüldüm. Neler olmuş neler de haberimiz olmamış. Camilerde miting yapmışlar, Mihrapta imam ile birlikte seçim propogandası bile yapmışlar. 1388 yıl önce hakkın rahmetine varan Peygamberimiz Hz. Muhammed’e bile Nufus cuzdanı çıkartmışlar. Vay kafirler vay Kabe’yi Muazzama’nın maketini cami önlerine kurdurup bir de tavaf ettirmişler. Asrın Liderine Hoşgeldin Allahın Elçisi diyerek hitap etmişler. AlahAKP liler Genel Başkanlarına, yani Asrın Liderine olan bağlılıklarını, Sahabeler!in Peygamber efendimize olan bağlılıklarına benzetmişler kendilerini vay vay hainler… Hey hat işte zurnanın zırt dediği yer de burası. Yazık oldu bizim AKP genel başkanı ve Asrın Liderine çok yazık. Sahabenin Peygamber efendimizi arkadan hançerlediğini bilmiyormuş meğerse!..

bizim imam hatipli  Asrın Liderimiz. Ben yazayım da inanan inanır, inanmayan araştırır doğruyu bulur.

Peygamberimiz (s.a.a.v), Veda Hutbesinin son bölümünde:

Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, “Ey Ehl-i Beyt! Yüce Allah sizden, her türlü günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, basitliği, gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor” (Ahzab, 33) buyuruyor.Yine Şura suresinin 23. ayetinde, “De ki (Muhammed’im )Ben peygamberliğimi tebliğime karşılık sizden, Ehl-i Beyt’imi sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum’ buyurmuştur.”Hz. Peygamber Necran Hıristiyanlarıyla lanetleşmeye giderken yanına Hz. Fatıma annemizi, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimizi almıştır. Cenab-ı Hakk, Al-i İmran suresinin 61. ayetinde ‘Sana gelen bu hak ilimden sonra her kim seninle münakaşaya kalkarsa de ki, öyleyse gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendilerimizi ve kendilerinizi çağıralım, sonra can-u gönülden lanetleşip beddua edelim de, Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun” buyururken yine Resulullah’ın Ehl-i Beyt’ini işaret etmiştir. Ezcümle ( Örneğin) demek isteriz ki, Ehl-i Beyt sevilmiş, seçilmiş ve tabi olunması emredilen mübarek kişilerdir. İslam dini, Allah’ın emri ve Resulullah’ın nasbı ile Ehl-i Beyt soyundan gelen imamlar ile, yani velayet yoluyla, kıyamete kadar devam edecektir.Maalesef Sünni dünyadan bazıları bu hakikati inkâr etseler de, Allah’ın rızası Ehl-i Beyt yolundadır. Gelelim şimdi;

Peygamberimiz (s.a.a.v) Vefatına ve gömülmesine;

İslam tarihinde ilk fitnenin Cemel ve Sıffın savaşlarından çıkıp çıkmadığı, konusu.İslam tarihinin ilk fitnesi, henüz Resulullah’ın defin işlemleri gerçekleşmeden Sakife’de yapılan ‘oldu bitti’dir. Hz. Ali Efendimiz ve birkaç sahabe Hz. Peygamber’in cenaze merasimi ile ilgilenirken, aralarında Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in de bulunduğu az bir sahabe topluluğu Sakife denilen yerde halifeyi reyleri ile seçmişlerdir. İlk fitne ateşi de burada yakılmıştır. Zira Resulullah’ın rihletinden çok kısa bir süre önce Gadir mevkiinde Hz. Ali’yi halife ve yerine vasi olarak atadığını bilen başta Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer olmak üzere bu sahabeler emre uymamış, duyduklarını inkâr etmiş ve kendi aralarında Hz. Ali’nin dışında bir halife seçmişlerdir.edep

Yani dostlar nasıl üzülmem ki Asrın Liderine;Hatta Peygamber efendimizin cenaze namazı ahl-i beyt ile toplam 16 kişi ve 17. kişi olan Hz. Ali tarafından  kılınmış ve defnedilmiştir.

Allah gecinden versin bu AKPliler ile Peygamber Efendimizin başına sahabeler tarafından ne getirildiyse aynısı olacaktır. işte Millet onun yerine birini seçme sevdasına düştüklerinde Kalan on onbeş kişi ile kılınır cenaze namazı diye düşünürüm.

Peygamberimiz (s.a.a.v) vefatı ile başlayan Fitne.

Günümüzde daha hala devam ediyor. Milletimize İslam diye Emevi, Muaviye bir tek ayeti bile olmayan sunilik uydurmuşlar. Arap örf ve adetlerine mecbur ediyorlar insanlarımızı. Açın gözlerinizi biraz daha fazla okuyun. Yoksa beklersiniz Cennet kapısında şaşkın şaşkın.

Mehmet Tevfik Özkartal

Comments are closed.